Start nu met de 0 meting.

Start nu met de 0-meting

Nu je begrijpt hoe de academy werkt kunnen we gaan starten met  de 0-meting. Hoe dit werkt wordt uitgelegd in de volgende module ‘0-meting: voedingsdagboek bijhouden’